کتاب لاتین دندانپزشکی tagged posts

کتاب لاتین

Category: دسته‌بندی نشده

احمد مسکجیمی در مصاحبه با بیست و هشتمین مرکز مطبوعاتی کتاب لاتین کتاب جمهوری اسلامی ایران ، در مورد ویژگی های هفته کتاب امسال گفت: این وضعیت علی رغم محدودیت هایی که ایجاد کرده است ، به دلیل بیماری عروق کرونر قلب است. اما می تواند در زمینه کتاب و کتابخوانی نیز پیشرفت مثبتی داشته باشد. تا پیش از کتاب لاتین این اوضاع این بود که برای بازدید از کتاب ها به کتابفروشی ها می رفتیم و اکنون کتابی به دیدار ما آمده است.
وی می افزاید: این کتاب در هر موقعیت و در هر دوره تاریخی وجود داشته...

Read More