هویدا tagged posts

مقایسه «اکبر طبری» با «امیرعباس هویدا»!

Category: دسته‌بندی نشده

[ad_1]

گروه اقتصادی: علی نظری؛ سردبیر روزنامه مستقل در یادداشتی نوشت: امیرعباس هویدا نخست وزیر شاه طی۱۳ سال از۱۳۴۳ تا۱۳۵۶ نخست وزیر آخرین شاه سلسله پهلوی بود. در دادگاه محاکمه اش، به خلخالی گفت: من آنچنان ثباتی در اداره کشور ایجاد کردم که قیمت کبریت طی ۱۳ سال صدراتم یک شاهی تغییر یا افزایش پیدا نکرد. هنر این نخست وزیر اعدامی فقط تثبیت اوضاع اقتصادی کشور نبود،بلکه پاکدستی و عدم دست درازی به بیت المال، دیگر ویژگی امیر عباس هویدا بود...

Read More