دانلود pdf کتاب جریان ضعیف tagged posts

دانلود کتاب pdf

Category: دسته‌بندی نشده

موسسه انتشارات علمی و فرهنگی دانلود کتاب pdf لیستی از کتابهای پرفروش خود را در شش ماه نخست امسال منتشر کرده است.

به گفته وی ، پرفروش ترین کتاب های هنری این موسسه در شش ماه دانلود کتاب pdf نخست امسال کتاب “یادداشت های شیطان” است که توسط لیانید آندریف نوشته شده است.

رمان “یادداشت های شیطان” اثر ناتمام لیانید آندریف است که نوشتن دانلود کتاب pdf آن را در بهار 1918 آغاز کرد ، اما هرگز موفق به پایان دادن به آن نشد ، زیرا در 12 سپتامبر 1919 درگذشت. این کتاب دو سال بعد منتشر شد. دیر این کتاب توسط حمیدرضا آتش بار آب ترجمه و منتشر شده است...

Read More