ستاره دفاعی پایان Everson Griffen ترک وایکینگ ها پس از 10 فصل با این تیم است.

32 ساله رایگان عامل ارسال شده در Instagram روز جمعه که او را ترک. خود عامل برایان مورفی در بیانیه ای گفت که وایکینگ ها نمی خواهند به پرداخت این نوع پول مورد نیاز به دوباره ثبت نام Griffen.

“ما شکسته گفتگو با مینه سوتا چرا که آنها مجبور به صرف پول خود را در جای دیگر و ما تصمیم گرفتیم در حال حاضر به تمرکز توجه ما بر روی رایگان آژانس” مورفی در بیانیه ای گفت:.

Griffen از دست رفته پنج بازی در سال 2018 به علت روانی-مسائل مربوط به سلامت اما دوباره فصل گذشته خود را به چهارم Pro کاسه در پنج فصل.

“در حالی که آن را با قلبی سنگین که من خداحافظی من ترک مینه سوتا در بهترین جسمی و روانی شکل من تا کنون بوده است و بسیاری از نرم افزار کاسه فصل آمده است!” Griffen نوشت: در Instagram.

زمانی که رسیده بر روی تلفن همراه خود جمعه Griffen بلافاصله گذاشت.