savagelovecast.jpg

حمایت

یک جوان گی مرد است که با داشتن یک زمان بزرگ با دوست پسر خود که 14 سال از او بزرگتر. می توانید آن را تاریخ و زمان آخرین ؟ چگونه ؟

در مگنوم بود مفتون توسط کمدین جی Jurden. ما بودند. جی و دن بحث در مورد همجنسگرایان و سه راه و کاتولیک گناه در میان چیزهای دیگر.

پشتیبانی غریبه

یک زن فانتزی بودن “گرفته شده” توسط یک مرد مسن تر با قدرت بیش از او. اما نمی شود هر کسی که اعمال این با او بود در مجموع خزش?

در نهایت وجود دارد, سگ, اسباب بازی های فروخته شده در فروشگاه حیوان خانگی است که به طور مخفیانه به معنای جنسیت, اسباب بازی ؟ برای انسان ؟ یک قطعه:

حمایت