تعرفه و تجارت حمایت از سیاست های کلی عملکرد اقتصادی بیشتر از آسیب خوب.

از این رو توسعه مثبت است که مغلوب ساختن پیشی جستن دولت اجازه خواهد داد که کسب و کار در عصر کنونی همه گیر به تاخیر در پرداخت تعرفه واردات.

در حالی که سیاست بهتر خواهد بود لغو تمام تعرفه های اعمال شده توسط دولت در وهله اول این است که استقبال کردند.

رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن یک فرمان اجرایی را امضا دادن خزانه داری وزیر استیو Mnuchin قدرت به منظور کمک به کسب و کار خاص.

واجد شرایط کسب و کار است که تجربه زیادی کاهش درآمد قادر خواهد بود برای به تعویق انداختن پرداخت خاص به دولت برای 90 روز.

تعرفه تسکین نمی شود به کالا مانند آلومینیوم و فولاد است. مغلوب ساختن پیشی جستن دولت اشاره کرد نگرانی های امنیت ملی برای توجیه آن تعرفه خاص, حتی اگر خود رئيس جمهور است در درجه اول متمرکز بر قرار است منافع اقتصادی از جمله تعرفه.

هنوز هم در حالی که امداد رسانی را پوشش نمی دهد تعرفه آن را حداقل یک تشکر و قدردانی از دولت این است که تعرفه ها در واقع با اثرات مضر.

“توسط تعویق انداختن مهلت مقرر به سپرده خاص وظایف و مالیات و هزینه های برای 90 روز ما در حال ارائه بسیار مورد نیاز امداد برای تحت تاثیر قرار کسب و کار” Mnuchin گفت. “این به حفاظت از مشاغل در آمریکا و کمک به این کسب و کار از طریق این زمان.”

تعرفه باید آن را به یاد دارد فقط مالیات را افزایش می دهد.

همانطور که با هر گونه افزایش مالیات بر کسب و کار و یا افرادی که شهرداری به دولت تحمیل بار هزینه. و همانطور که با هر گونه افزایش مالیات مزایای باید هزینه های سنگین تر بودن.

مغلوب ساختن پیشی جستن مشخص شده خود منطق تعرفه ها. به عنوان او توییتی در دسامبر. 4, 2018, “I am a تعرفه ، هنگامی که مردم و یا کشور می آیند برای حمله به ثروت بزرگ از ملت ما, من می خواهم آنها را به پرداخت هزینه برای امتیاز از انجام این کار. آن را همیشه می تواند بهترین راه برای حداکثر کردن قدرت اقتصادی. ما در حال حاضر در $میلیارد تعرفه ها. امریکا غنی دوباره”

پس از در نظر گرفتن اثرات مضر تعرفه داشته اند در شرکت های آمریکایی است که تکیه بر واردات آن آشکار است که ملت ما اقتصادی ایستاده است و به هیچ وجه بهبود یافته با استانداردهای مشخص شده توسط رئیس جمهور.

در ماه دسامبر فدرال رزرو در بخش تحقیق و آمار و امور پولی منتشر شده یک گزارش که “تعرفه شده اند کشیدن بر اشتغال و شکست خورده اند به خروجی را افزایش دهد.”

نیز وجود دارد هیچ دلیلی برای این باور است که رئیس جمهور سیاست های تجارت “ساخته شده امریکا غنی دوباره.”

همه آنها بوده است مضر افزایش مالیات در آمریکا کسب و کار و مصرف کنندگان است.

بنابراین در حالی که ما در حال خوشحالم که شرکت های آمریکایی موضوع را به رئیس جمهور مضر افزایش مالیات دریافت خواهد شد برخی از اتاق تنفس بهتر حرکت خواهد بود برای تعرفه برای رفتن به طور کامل.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rutny.im