اگر شما در غریبه‘s coronavirus باشگاه کتاب و شما در حال چک کردن تقلا برای پست امروز در مورد قسمت چهارم از کتاب: با وجود تاخیر. آن را نمی خواهد تا امروز. از آن خواهد شد تا به زودی….

اگر شما پشت در حال حاضر شما باید زمان را به عقب!

من می تواند برخی از بهانه اما حقیقت این است که من فقط می توانم در اطراف به نوشتن قسمت چهارم و در عین حال چه با هر چیز دیگری من دستکاری هر چند من بسیار مشتاق به بحث در مورد آن را با همه شما. من نیز مشتاق برای به اشتراک گذاشتن تمام عکس هایی که در قرنطینه اعضای باشگاه ارسال کرده اند ،

از آن خواهد شد تا جمعه شب و در آخرین.

با تشکر از شما برای درک!

آیا شما می خواهید برای حمایت از غریبه? کمک در اینجا.