savagelovecast.jpg
حمایت

کمک مالی به El Centro de la Raza را پاسخ اضطراری صندوق امروز در www.elcentrodelaraza.org.

باز ما با نشان دادن یک قرنطینه جنسی داستان های بسیار مرموز برخی از صداهای… به علاوه هیچ ترس Doc باراک است که در اینجا! دن به ارمغان می آورد بر ما طولانی رنج پزشکی متخصص به ما اطمینان در مورد چگونه COVID-19 می توانید و نمی تواند منتقل می شود. دکتر خوب را با نفس بریده بریده است و جرات ما می گویند… عفونی.

در مگنوم دن مصاحبه کمدین و پادکست میزبان پیت Dominick برای کمک به او پاسخ برخی از سوالات را از سخت به پیدا کردن نر راست چشم انداز.

آیا شما می خواهید برای حمایت از غریبه? کمک در اینجا.

و پس از موضع یک شب یک زن عاشق هنوز در برقراری ارتباط. آنها در حال برنامه ریزی برای دیدار در مسکو برای تاریخ دوم اما پس از آن همه گیر اتفاق افتاده است. او در حال سقوط در عشق ؟ آن را فقط استرس ؟ او باید به او بگویید ؟

یک قطعه: