savagelovecast.jpg

حمایت

یک مرد شده است با دوست پسر خود را برای یک سال. دوست پسر ظاهرا راست هم اتاقی می دهد صمیمی آغوش و قطره آشکار همجنسگرا نکات زمانی که او مست است. تماس گیرنده نمی مانند او و یا او اعتماد کنند. آیا او را مجبور به قرار داده تا با این ؟

این بانوی دوست دارد جوانان بزرگ, enormous, واقعا, آلت تناسلی مرد بزرگ. او پیشنهاد یک هک برای زمانی که او با فروتنی وقف آقا. می تواند او وارد یونی تخم مرغ در داخل مهبل خود برای شبیه سازی است که کیرمصنوعی احساس ؟ آیا این کار ؟ دن ؟

در مگنوم ما خوش آمدید کینزی موسسه جاستین Lehmiller. دن و دکتر Lehmiller بحث مشکل از بیان خواسته های جنسی خود را برای شریک زندگی خود را هنگامی که خواسته…عجیب و غریب. یا نگران کننده است. آن را به سختی در خارج وجود دارد برای یک گنجه kinkster. دکتر Lehmiller را از تفکر منطقی و صدای آرامش بخش هستند مرهم در این گیج کننده بار.

پشتیبانی غریبه

بالاخره یک مرد است, آشنایی یک زن او را دوست دارد. اما پدر و مادر او تهمت حامیان. او ادعا می کند او را در حال رفتن برای رای دادن در ماه نوامبر. (!!!) او یک راز تهمت حامی? آیا او حق دارد به تقاضای او رای بایدن? آیا این افزایش به DTMFA سطح ؟

یک قطعه:

حمایت