savagelovecast.jpg

حمایت

تاریخ Herbn عناصر برنامه های وفاداری و صرفه جویی 20 ٪ در اولین خرید خود! @ HerbnElements.com

این نبرد از پادکست goliaths! دن استقبال Marc Maron به نشان می دهد و این دو شرکت در یک مناظره مدنی در مورد اینکه آیا رابطه می توان به “اعتیاد آور است.” همچنین آنها در مورد یک قطعه از تجهیزات است. برخی از این کارو در میکرو نسخه و همه از آن است که در مگنوم.

او دوست دارد به پوشیدن زنان’ لباس که او اي آن. او فکر می کند این باعث می شود او را عجیب و غریب. او اصرار دارد او نیست. او می گوید: او باید پیدا کردن یک خانم که دوست دارد این نوع از چیزی. او می گوید: او فقط می خواهد او را. این نوع از استدلال های این زن و شوهر است.

یک برنامه برای پیشنهاد به دوست دختر خود را از 4 سال است. او می خواهد به پرتاب یک غول “پیشنهاد حزب” با دوستان و خانواده از دور و گسترده ای به عنوان یک شگفتی است. او برنامه ریزی شده بود در انجام این کار به زودی. شما می دانید در طول همه گیر? را دن او صحبت کردن آن ؟

پشتیبانی غریبه

خدا بیایید امیدوار باشیم ،

یک قطعه: