ما اجازه KUOW اند چارلز Mudede برای بعد از ظهر. او در هفته در بررسی با لایحه Radke, واشنگتن, وزارت امور خارجه سیم DJ ویلسون و سیاتل ملاقات‘s Allison Williams. آن آغاز شده و حدود ظهر. در اینجا گوش دهید. مهمانان همه تماس از راه دور و از. موفق باشید. من در حال حاضر خیلی خسته از کنفرانس تلفنی.

من لحظات مورد علاقه تا کنون:
• چارلز استدلال که ژنرال Xers هستند و منحصر به فرد آماده به پناهگاه در محل چرا که آنها در طول این بحران ایدز.
• چارلز گفت: “pussyfoot” در رادیو.

آیا شما می خواهید برای حمایت از غریبه? کمک در اینجا.