eo_hiring2.jpg

EverOut / توپر نوع بلیط است که به دنبال یک دیجیتال رویداد متخصص برای کمک به حمایت از ما در حال رشد فهرستی از رویدادهای آنلاین. این فرد کمک خواهد کرد که مشتریان ما در تنظیم زوم و یا سیستم عامل های دیگر قبل از این رویداد نظارت بر رویداد در حالی که آن را در رفتن و مدیریت هر گونه خدمات به مشتریان مسائل که ممکن است می آیند تا. همه چیز در مورد آن را در اینجا و درخواست تصویب آن را!

پشتیبانی غریبه