ترجمه ارزان مدیریت ترجمانو

نحوه استفاده بیشتر از سیستم های مدیریت ترجمه

دی

نحوه استفاده بیشتر از سیستم های مدیریت ترجمه
سیستم های مدیریت ترجمه برنامه هایی هستند که وظایف ترجمه را پشتیبانی می کنند و تیم های چند نفر و کارکردهایی را با هم جمع می کنند ، حتی اگر این تیم ها در کشورهای مختلف واقع شوند.

این نوع نرم افزارها کلیه کارهای تکرار شونده و غیر ضروری را که توسط سیستم ها و همچنین بسیاری از بخش های فرآیند ترجمه زبان بشر انجام می شود ، خودکار می کند. به این ترتیب ، تنها کار خلاقانه ترجمه برای مؤلفه انسانی باقی مانده است که این کار باعث افزایش بهره وری مترجم می شود.

TMS اغلب برای مدیریت محتوای خارجی به یک سیستم مدیریت محتوا متصل می شود. در این حالت ، در مقاطع مختلف به مقوله های مختلف می پردازد:

مدیریت تجارت ، که شامل مدیریت پروژه ، مدیریت منابع ، مدیریت مالی و حتی مربوط به ابزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی است.
مدیریت فرآیند ، مقوله ای که دامنه ابزارهای تخصصی مدیریت پروژه را تشکیل می دهد و شامل گردش کار ، همکاری ، اتصالات محتوا می شود.
مدیریت زبان ، که به طور سنتی با ابزار تخصصی ترجمه انجام می شود. این برنامه دارای یکپارچه حافظه ترجمه ، ابزار ترجمه وب ، و نشانه گذاری و بررسی مشتری است.

مأموریت این است که به شرکتها کمک کنیم با از بین بردن موانع زبانی ، در مقیاس جهانی تغییری ایجاد کنند . ایده این است که به راحتی هر تلاش ترجمه یا محلی سازی را با ویژگی های مختلف از جمله:

ایندکسر