مادر رومينا اشرفي : بايد پدر رومينا قصاص شود

[ad_1] گروه فیلم: رومینا اشرفی در این خانه توسط پدرش به قتل رسید!-در چند روز اخیر خبر قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش در صدر اخبار قرار گرفته است. خبری که به شدت باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد و باعث شد بحران‌ قتل‌های ناموسی دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد.Continue reading “مادر رومينا اشرفي : بايد پدر رومينا قصاص شود”