بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا بازداشت شد

[ad_1] گروه جامعه: بهمن خاوری که متهم است رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله‌ای که به دست پدرش کشته شد، را ربوده بود بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که اتهام دیگر خاوری، تحریک پدر رومینا اشرفی است که در نهایت او را به قتل دختر خود واداشت. این رسانه به نقل از بستگان رومینا اشرفی …

ادامه مطلببهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا بازداشت شد