سایت ترجمه تخصصی آنلاین پزشکی | ترجمه حقوقی

ترجمه های حرفه ای شما ، سریعتر
یک بستر در دسترس 24/7 ، 18 هزار مترجم آماده همکاری برای شما هستند. الگوریتم های هوشمند ما نقل قول های فوری ارائه می دهند ، پروژه ها را بدون تأخیر آغاز می کنیم و به تمام عملکردهای خانه داری رسیدگی می کنیم. همکاران ما در همه زمان ها آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. خدمات ترجمه حرفه ای MotaWord حداکثر 20 برابر سریعتر و 60٪ ارزان تر از آژانس های ترجمه سنتی است.

مجوز ترجمه رایگان
هر ترجمه حرفه ای انجام شده توسط MotaWord می تواند همراه با گواهی امضاء صحت توسط شرکت باشد. گواهی صحت بصورت رایگان ارائه می شود. و هرگز درخواست دیر نیست. ترجمه معتبر می تواند برای برنامه های مهاجرتی USCIS مفید باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ترجمه حرفه ای ترجمه اینجا کلیک کنید.